Sociale kaart  De Wever
de twern

De Twern (Tilburg)

Wat is de visie van De Twern:
Altijd in de buurt
Dat is in vier woorden wat de Twern kenmerkt. Onze medewerkers werken in buurten en wijken, dichtbij de mensen. We bieden ze hulp en ondersteuning als dat nodig is en we stimuleren ze hun talenten te ontwikkelen. Zo is de Twern altijd in de buurt:
• open naar iedereen die vragen heeft
• bereid om het beste uit mensen te halen
• met waardevolle, goed uitgevoerde diensten
• afgestemd op het aanbod van andere professionals
• in accommodaties die staan als een huis.

Wat is de doelstelling van De Twern:
Het verbeteren van het maatschappelijk functioneren van doelgroepen en het leveren van een bijdrage aan de samenlevingsopbouw door het bieden van ondersteuning en vorming om de zelfstandigheid, zelfredzaamheid en zelfwerkzaamheid van doelgroepen te vergroten en bevordering op het gebied van wonen, zorg en welzijn te bewerkstelligen.

Wat voor soort hulp biedt De Twern:
• ouderenadvies op maat
• het beheer van wijk- en dorpscentra
• maatschappelijk werk in de buurt
• activiteiten voor kinderen en jongeren
• thuisbegeleiding voor ouderen
• het Informatieloket
• brede scholen
• buurtbemiddeling
• opvoedingsondersteuning
• schoolloopbaanbegeleiding
• ondersteuning bewoners in herstructureringsgebieden

Wat is de doelgroep van De Twern:
De doelgroep van de Twern zijn zowel jongeren als ouderen uit de buurt.

Wat zijn de beperkingen van De Twern:
De Twern biedt hulp aan bepaalde doelgroepen.
Daar vallen onder jongeren en ouderen, dus deze mensen kunnen hier alleen maar terecht voor hulp.

Met welke instellingen werkt De Twern samen:
De Twern vormt, samen met welzijnsonderneming Divers uit Den Bosch en Public Consultancy uit Tilburg, Triple W.
Triple W biedt TRILL aan voor welzijnsorganisaties en gemeenten. TRILL is een systeem voor sturing, uitvoering, meting en verantwoording van welzijnswerk. TRILL staat voor Transformatie naar een Resultaatgerichte Informatievoorziening Lokaal en Landelijk. 
Het is een geavanceerd systeem van sturing, uitvoering, meting en verantwoording van welzijnswerk. TRILL is een reactie op systemen die zich alleen richten op prestaties in aantallen en is ontwikkeld in nauwe samenwerking tussen opdrachtgevers (gemeenten) en opdrachtnemers (welzijnsinstellingen). 
 
Verder werkt de Twern samen met andere teams die landelijk verspreidt zijn. Hieronder een overzicht.

Teams van de Twern:
In Tilburg:
Goirke-Hasselt-Bouwmeesterbuurt * Koningshaven * Noord * Oud Noord Oost * Oud Zuid * Reeshof * Tilburg West * Zuid * Zuid West * Stedelijk team * Stedelijk jongerenwerk Attak *
Buiten Tilburg:
Regioteam (o.a. in Oisterwijk) * Mozaïek Waalwijk * Antenne Goirle * Triangel * Dordrecht

De Twern werkt in:
Tilburg, Berkel-Enschot, Udenhout * Waalwijk, Sprang-Capelle, Waspik * Oisterwijk, Moergestel * Hilvarenbeek * Oirschot * Gilze en Rijen * Baarle-Nassau/Hertog * Loon op Zand * Dordrecht

Het centraal bureau van de Twern is gevestigd in Tilburg.

Wat is de functie van deze samenwerking met andere organisaties:
De functie van de samenwerking is ervoor te zorgen dat De Twern samen met de andere lokale en landelijk verspreidde teams, de doelgroep een zo goed mogelijke informatievoorziening kan bieden.